Elinkeino-ohjelma

Kaarinassa toteutetaan pitkäjänteistä elinkeinopolitiikkaa, jossa on yhteinen vahva tahtotila. Tehdyistä linjapäätöksistä ollaan yksimielisiä. Tätä tukee nopea päätöksenteko ja turhan byrokratian välttäminen kunnallishallinnossa.

Kaupungin elinkeinopolitiikkaa toteutetaan: sekä kaupungin omina toimenpiteinä, jotka pääasiassa toteuttaa Kaarinan Kehitys Oy että seudullisena yhteistyönä Turku Science Parkissa.

Kaarinan Kehitys Oy

Hyvät julkiset palvelut ja toimiva infrastruktuuri luovat yrittämisen perusedellytykset ja kaupungin kilpailukyvyn. Kaupunki haluaa satsata yrittäjyyden ja yritysten liiketoiminnan edistämiseen ja rahoittaa tämän tukemiseksi oman kehittämisyhtiön toimintaa.

Yhtiön toimitusjohtaja toimii linkkinä yrittäjien ja kaupungin sekä muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden välillä, huolehtii yritystonttien markkinoinnista kaupungin tavoitteiden mukaisesti ja pyrkii kaikin tavoin edistämään yritystoimintaa ja elinkeinopolitiikkaa kaupungissa yhdessä yhteistyökumppaneiden - erityisesti Kaarinan ja Piikkiön yrittäjäyhdistysten kanssa.


Kaarinan elinkeino-ohjelma 2016-2025 »

pdf