Elinkeinorakenteen ja yritysten muutostrendit

Vuoden 2016 maakuntaennusteessa kaarinalaisten yritysten arvio kaupungin yrittäjyysilmapiiristä oli yhä erinomainen, mutta laskenut vuodesta 2015.

Erityisesti kasvavia toimialoja ovat olleet ympäristön- ja jätehuoltoon liittyvät toimialat, taiteet ja viihde sekä muu palvelutoiminta. Lisäksi terveys- ja sosiaalipalvelujen yrityskanta on kasvanut merkittävästi. Tätä kehitystä tukee myös tulevaisuudessa väestörakenteen muutos.

Perinteiset toimialat kuten teollisuus ja tukku- ja vähittäiskauppa sekä kuljetus ja varastointi ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvultaan tasoittuneet, eikä niiden yrityskanta ole juurikaan enää muuttunut.