Väestö ja työvoima

Väestönkasvu

Väestönkasvu on Varsinais-Suomessa ollut tasaista pitkään. Vuoden 2030 jälkeen väestönkasvun odotetaan hidastuvan. Ennuste selittyy erityisesti väestörakenteen muutoksella. Kaarina on ollut perinteisesti muuttovoittokaupunki (lukuun ottamatta 2010-luvun vaihdetta), mutta muuttovoiton absoluuttinen määrä on ollut laskusuuntainen. Viime vuosina Turun seudun väestönkasvusta merkittävän osan on selittänyt maahanmuutto. Tämän odotetaan kasvavan yhä merkitykseltään (n. 85 % vuoteen 2035 mennessä (Varsinais-Suomen liiton väestöennuste)).

Demografinen huoltosuhde

Demografinen huoltosuhde oli vuonna 2013 Kaarinassa 60. Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan huoltosuhde kasvaisi vuoteen 2020 mennessä n. 68:aan ja vuoteen 2030 n 75:een. Erityisesti yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä on Kaarinassa ollut kasvussa jo pidempään.

Työttömyysaste

Työttömyysaste oli vuoden 2015 lopussa korkeimmillaan kymmeneen vuoteen ja työttömien määrä on kasvanut viimeiset vuodet koko Suomessa. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien määrä on kasvussa ja vaikeasti työllistettävien osuus onkin yhä suurempi vapaasta työvoimasta. Työttömyysasteen kasvuvauhti on kuitenkin hidastunut Varsinais-Suomessa syksyn 2015 aikana.