Elinkeinorakenne ja yritykset

Vuonna 2014 Kaarinassa oli yhteensä 1 955 toimipaikkaa, joiden kokonaishenkilöstö oli 6 118 henkeä ja liikevaihto henkilöä kohden 216 00€. Verrattuna edellisvuoteen sekä toimipaikkojen lukumäärä, että liikevaihto kasvoi, mutta henkilöstön määrä on vähentynyt.

Kaarinan työpaikoista alkutuotannon työpaikkojen osuus on n 2 %, jalostuksen 30 % ja palvelujen 69 %. Loput ovat ns. toimialaltaan tuntemattomia työpaikkoja (2013).

Kaupunki on tunnettu yritysmyönteisyydestään. Elinkeinoelämän keskusliiton Kuntaranking – tutkimuksessa Kaarina on sijoittunut yritysilmastoltaan Suomen parhaimmaksi kunnaksi jo kahtena kertana peräkkäin (2015, 2012). Varsinais-Suomen maakuntaennuste 2015 – kyselyssä Kaarina näyttäytyi selkeästi alueen parhaana yrittäjyysilmapiiriltään.

Yritysilmapiirin lisäksi Kaarina on arvioitu Suomen kärkeen mm. luovimpana kuntana, halutuimpana asuinpaikkana sekä palveluiltaan parhaana kuntana.