Väestö ja työvoima

Kaarinassa asui vuoden 2016 alussa 32 856 henkeä.

Keskimääräinen väestön vuosikasvu on ollut hieman alle 1 % tasolla vuodesta 2009 lähtien. Kaarina on perinteisesti muuttovoittokaupunki.

Kaarinalaiset ovat paremmin koulutettuja, kuin Suomessa tai Varsinais-Suomessa väestö keskimäärin. Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä on 73 % (vrt. koko maa ja Varsinais-Suomi 70 %) Lisäksi korkea-asteen suorittaneita on 36% (vrt. koko maa 30 % ja Varsinais-Suomi 29 % ) (2014).

Vuoden 2015 lopussa Kaarinassa oli 1642 työtöntä. Työvoimaa oli samana ajankohtana 15 435 henkeä työttömyysasteen ollessa siten 10,6 %.

Kaarinalaisista alle kolmannes käy töissä kotikunnassaan. Tämä on merkittävästi koko Suomen keskiarvoa vähemmän. Koko Suomen tasolla kaksi kolmesta työskentelee kotikunnassaan. (2013).