Strategiset fokusalueet

Kaarinan kaupungin elinkeinopolitiikan tavoitteena on, että kaarinalaisilla ja kaupunkiin sijoittuvilla yrityksillä on parhaat mahdolliset toimintaedellytykset ja hyvät mahdollisuudet kehittää toimintaansa. Menestyvä yrityselämä luo pohjan koko kaupungin kehitykselle. Toimivat palvelut, työpaikat ja verotulot ovat kaikkien kaarinalaisten etu. Nykyinen elinkeino-ohjelma on vuosille 2016–2025. Tässä esiteltävät strategiset fokusalueet ovat tällä ohjelmakaudella painotettavia toimialoja.

Vahvistetaan
elintarviketeollisuuden ja meriteollisuuden yritysten menestymisen edellytyksiä:

  • kartoitetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja tarpeita ja suunnataan toimia toimintaympäristön vahvistamiseksi
  • vahvistetaan oppilaitosyhteistyötä alojen työvoiman saatavuuden varmistamiseksi 

Luodaan uusia mahdollisuuksia
sosiaali- ja terveyspalvelualan yrityksille, digitalisaation hyödyntämiselle ja kiertotalousalan yrityksille:

  • verkotetaan alalla toimivia ja alasta kiinnostuneita yrityksiä
  • vahvistetaan oppilaistoyhteistyötä alan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi ja rakennetaan uutta yhteistyötä esim. yritysten tuotekehityksen tueksi
  • kohdennetaan vetovoimaisuutta vahvistavaa markkinointia Kaarinan ulkopuolisille yrityksille
  • lisätään palvelusetelien käyttöä

Varmistetaan
ennestään vahvoja teollisuuden ja kaupan alan yritysten toimintaedellytyksiä:

  • huolehditaan, että toimenpiteissä huomioidaan olemassa olevat vahvat toimialat
  • kontaktoidaan yrityksiä systemaattisesti tarpeiden kartoittamiseksi
  • huomioidaan digitalisaation mahdollisuudet ja uudet innovaatiot