Strategiset tavoitteet

Kaarinan kaupungin elinkeinopolitiikan perustan muodostavat sen neljä kulmakiveä: sujuva päätöksen teko, toimivat yrityspalvelut, yritysmyönteinen ajattelutapa ja seudullinen yhteistyö.

Kaarina on Suomen yritysystävällisin kaupunki. Strategisena tavoitteena on vahvistaa kaupungin yrityslähtöistä toimintaa ja yrityspalveluita.

  • lisätään ja tiivistetään yritysten ja kaupungin välistä vuoropuhelua julkisissa hankinnoissa
  • luodaan uusia ja parempia liiketoimintaedellytyksiä paikallisille yrityksille
  • helpotetaan uusien yritysten sijoittautumista Kaarinaan 

Toisena strategisena tavoitteena on kehittää laaja-alaista yhteistyötä seudun eri toimijoiden kanssa. Tähän avain on aktiivinen yhteistyö.

  • vahvistetaan seudullista yhteistyötä elinkeinopolitiikassa
  • vahvistetaan yritysten osaamista oppilaitosyhteistyöllä
  • luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia tiivistämällä ja lisäämällä paikallisten yritysten verkostoitumista 

Kolmantena strategisena tavoitteena on vetovoimainen Kaarina eli lisätä Kaarinan houkuttelevuutta vahvistamalla kaupungin vetovoimatekijöitä.

  • Kaarinan profiilin terävöittäminen
  • kaupungin keskustan ja taajamien vetovoimaisuuden lisääminen
  • meren läheisyyden tuomien mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen