Korona-ajan tuet yrityksille ja yhteisöille

1.4.2020

Olemme alle koonneet olennaisia tahoja, joilta voi hakea tukea koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Kaarinan Kehitys neuvoo tarvittaessa hakemusten teossa.

Niina Sjöholm, 050 373 2695 (klo 9-16)
Irina Lindroos, 050 359 3615 (klo 9-14)

1. Business Finland

Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteessa

Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (Oy, Oyj, Ay, Ky, Osk) joilla on 6-250 työntekijää ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta.

Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja, mutta rahoitus ei korvaa menetystä myynnistä aiheutuneista tappioista.

Rahoitusta saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja kehittämisrahoitus. Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

2. Ely-keskus

Rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville yrittäjille yhtiömuodosta riippumatta, joilla on 1-5 työntekijää, joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa (ei yksinyrittäjät). Työllistävällä toiminimiyrittäjällä ei ole henkilörajaa.

Rahoituksen avulla yritys pyrkii uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan ja yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa.

Avustusta myönnetään kahta erilaista: tilanneanalyysin tekemiseen ja kehittämistoimenpiteisiin.

Avustusta voi saada kumpaankin toimenpiteeseen kerran. Jos on hakenut avustusta tilanneanalyysin tekemiseen, voi avustusta hakea kehittämistoimenpiteisiin aikaisintaan kuukauden kuluttua. Tuki on de minimis -tukea.

Ely –keskuksen puhelinpalvelu 0295024800

Hakuilmoitus_ELY-avustus_korona 30.3.2020 (PDF)
Kehittämisavustus koronasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä_hakemusohje (PDF)

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

3. Yksinyrittäjäntuki

Kuntien kautta haettavan tuen myöntämiskanava on vielä valmisteilla.

4. Yrittäjän työttömyysturva

Hallitus esittää, että yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Tavoitteena on turvata yrittäjien toimeentulo. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Se olisi voimassa 30.6.2020 asti.

Yrittäjän kannattaa ottaa työnhaku voimaan TE-palveluiden sivuilla heti.

Valtioneuvoston tiedote täällä. Suomen Yrittäjien ohje tuen hakemiseen täällä.

5. Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee maaseudun yrityksille tukipakettia

Koronaviruksesta aiheutuvan markkina- ja tuotantohäiriön vuoksi maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan maa- ja elintarviketalouden tukipakettia.

Tukirahoitus kohdistettaisiin maaseutumatkailuyrityksille, maataloustuotteita jalostaville yrityksille sekä muille maaseutumaisten alueiden mikroyrityksille ja maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville maatiloille. Tukea valmistellaan myös kalastusaluksille, kalankasvatukselle ja kalanjalostusyrityksille.

ELY-keskusten ja muiden rahoittajatahojen lisärahoitus koronavirustilanteessa ei tällä hetkellä kata näiden toimialojen yrityksiä.
Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa tarkemmin tukitoimista heti, kun valmistelun yksityiskohdat ja rahoitus ovat varmistuneet.

https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maa-ja-metsatalousministerio-valmistelee-maa-ja-elintarviketalouden-tukipakettia

6. Varsinais-Suomen liitto

Tuen saajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, oppilaitokset, seudulliset kehittämisyhtiöt, järjestöt, säätiöt, urheiluseurat, ja erilaiset hyvinvointiorganisaatiot. Varsinais-Suomen liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämistä.

https://kumppanuusfoorumi.fi/posts/rahoitusta-koronavirusepidemian-aiheuttamien-alueen-kehitykselle-haitallisten-vaikutusten-hillintaan/