Ohje yksinyrittäjien toimintatuen hakemiseksi

21.4.2020

KAARINALAISET YKSINYRITTÄJÄT HAKEVAT 2000 € TOIMINTATUEN https://turkubusinessregion.com/korona-info/rahoitus/yksinyrittajan-toimintatuki/ -SIVUSTON KAUTTA!

Lue hakuohjeet tarkkaan ennen hakemuksen lähettämistä! Lisäohjeita täällä: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähdes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.

Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).

Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla hyväksyttynä ennen kuin laittaa hakemuksen.

Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Hakua varten täytyy täyttää lomake, johon on merkittävä mm. seuraavat tiedot:

Euromääräinen suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)

Hakemukseen jätettävät pakolliset liitteet ovat:

  • Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
  • Todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi

HUOM! Mikäli olet saanut kielteisen päätöksen sillä perusteella, ettet ole pystynyt osoittamaan yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentymistä 30 prosentilla koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen, voit hakea tukea uudelleen 30.9. saakka, mikäli myyntituottojen lasku tapahtuu myöhemmin.