Yhteistyöllä vauhtia yritysten omistajanvaihdoksiin – Kaarina pilottikuntana Varsinais-Suomen Yrittäjien hankkeessa

29.8.2017

Ykköstarve yli 55-vuotiaiden yrittäjien joukossa

Yhteistyöllä vauhtia omistajanvaihdoksiin Varsinais-Suomessa – hanke on aloittanut toimintansa kesäkuussa ja jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Hankkeen tavoitteena on varmistaa yritystoiminnan uudistuminen ja edistää työllisyyttä ja kasvua varsinaissuomalaisissa kunnissa. Hankkeen koordinaattori Lassi Rosala Varsinais-Suomen Yrittäjistä kertoo, että ykköskohteena ovat eläkeikään tulossa olevat yrittäjät, joilla ei vielä ole suunnitelmaa yritystoiminnan jatkamiseksi. Kaarina toimii hankkeessa pilottikuntana.

Palvelut yhden luukun periaatteella

Yrittäjän näkökulmasta hanke mahdollistaa yhden luukun periaatteen, jossa luottamuksellisissa keskusteluissa suunnitellaan yritysjärjestelyt, olivat ne sitten sukupolvenvaihdos tai yrityksen myyminen ulkopuoliselle. Omistajanvaihdoksessa on monia tapoja edetä, Lassi Rosalan mukaan kaikissa tavoissa kaksi keskeistä haastetta ovat yritystoiminnan jatkajan löytäminen ja yrityksen oikea hinnoittelu. Omistajanvaihdoksissa on aina muistettava hienotunteisuus sekä yrityksen toimintaan liittyvistä, että yrittäjän henkilökohtaisista syistä, Rosala jatkaa.

Perusneuvonnan omistajanvaihdoksiin tarjoaa Lassi Rosala, lisäksi hänen tukenaan toimii laaja asiantuntijaverkosto. Mukana hankkeessa ovat mm. yrityskauppoihin ja yritystoiminnan kehittämiseen erikoistuneet tahot, sekä taloudellisten ja juridisten kysymysten asiantuntijat.

Hankkeesta hyötyvät myös yritysostoa suunnittelevat tahot; tarjolla ovat ostajien palvelut, joiden avulla etsitään sopiva kohde. Hankkeen kautta pyritään luomaan alkavan yrityksen neuvontaan toimintamalli, jossa toimivan yrityksen ostaminen nähdään realistisena vaihtoehtona uuden yrityksen perustamiselle.

Suomen yritysmyönteisimpiin kuntiin kuuluva Kaarina hyvä valinta pilottikunnaksi

Käytännössä hankkeessa luodaan uusia menetelmiä ja työkaluja omistajanvaihdosten onnistumisen tueksi ja testataan niitä käytännössä. Testauksen tuloksia sovelletaan kaikkiin Turun seudun kuntiin ja soveltuvin osin koko maakuntaan. Konkreettisia työkaluja ovat jo toiminnassa olevat sivustot omistajanvaihdospalvelu.fi, sekä maaliskuussa avattu www.vsyritysporssi.fi.
Kun tavoitteena on lisätä kuntatoimijoiden ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja ymmärrystä alueen yrityskannasta ja sen merkityksestä elinvoimalle sekä osaamista omistajanvaihdoskysymyksissä, on Suomen yritysmyönteisimpiin kuntiin kuuluva Kaarina hyvä valinta pilottikunnaksi, sanoo Lassi Rosala. Yhteistyö meillä on tunnetusti läheistä kaupungin ja yrittäjien välillä, toteaa Jytta Poijärvi-Miikkulainen. Lassi Rosala kertoo, että yrittäjien osaamista ja ymmärrystä omistajanvaihdoksen vaiheista pyritään lisäämään ja Jytta jatkaa, että ensimmäinen aamukahvitilaisuus aiheesta on jo 21.9. Jatkossa erilaisten tapahtumien avulla edistetään ostajien ja myyjien kohtaamisia.

Lassi Rosalan TOP 3 tavoitteet hankkeelle:

  • 1. omistajanvaihdokseen valmistautumisen parantuminen
  • 2. ulkopuolisen asiantuntijan käyttöasteen kasvaminen
  • 3. virinneiden omistajanvaihdosten saattaminen kunnialla maaliin

 

Yhteistyöllä vauhtia omistajanvaihdoksiin Varsinais-Suomessa – hankkeen toteuttamisaika on 1.6.2017–31.12.2018.

Lisätietoja:
Lassi Rosala                                                                         Jytta Poijärvi-Miikkulainen

Yrityskoordinaattori, omistajanvaihdospalvelut                  Yritysasiamies, toimitusjohtaja

Varsinais-Suomen Yrittäjät                                                   Kaarinan Kehitys Oy

Brahenkatu 20, 20100 Turku                                                Kyynäräkatu 2, 20780 Kaarina

Puh. 050 308 2852                                                                Puh. 050 373 2695

lassi.rosala@yrittajat.fi                                                         jytta@kaarina.fi

yrittajat.fi/varsinaissuomi                                                     www.kaarinankehitys.fi