Vaikuta kaupungin Palvelustrategiaan Villa Wolaxissa 9.4.

28.3.2019

 

Yrittäjien aamukahvit ja työpaja

Kaarinan kaupunki on laatimassa uutta palvelustrategiaansa, jossa määritellään mitä kaupunki tuottaa itse, mitä tuotetaan/tehdään yhdessä muiden kuntien kanssa ja mitä ostetaan ulkopuolelta.

Yrittäjillä on mahdollisuus antaa kommenttinsa palvelu-strategiasta työpajassa 9.4. Villa Wolaxissa. Palvelustrategia lähtee sen jälkeen päätöksentekoprosessiin.

Keskustellaan ja arvioidaan ryhmissä, mitä plussia ja miinuksia on kunnan omassa tuotannossa ja ostopalveluissa, ja mitkä ovat kuntayhteistyön mahdollisuudet.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 3.4. maria.haapanen@kaarina.fi tai 050 314 0789. 

Tervetuloa!

Harri Virta
Kaupunginjohtaja